Tiếng Việt 中文

K.Pha Technology Co., Ltd

40B Hamlet 1, Unit 13, Trung Liet St., Trung Liet Ward, Dong Da Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production

Yen Dong Co. Ltd

26 Lane 34, Nguyen Hong St., Dong Da Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production, Building Materials

Zuso International Joint Stock Co.

6 Giang Van Minh St., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist., Ha Noi
Class: Paper Products, Grinding-Precision & Production

Chung Phuong Joint Stock Co.

560A Nguyen Van Cu St., Long Bien Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production

Viet Nam China Grindstone J.V Corp.

Km15 National Highway 1A, Thanh Tri Dist., Ha Noi
Class: Stone Exploitation

Vu Anh 8 Co. Ltd

27 Linh Lang St., Ba Dinh Dist.,Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production

Hoang Quan Co. Ltd

Km800 Bac Thang Long Highway St., Dong Anh Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production

VNS Natural Stone Joint Stock Co.

54 B2 Dai Kim Urban Area, Hoang Mai Dist., Ha Noi
Class: Marble-Natural, Grinding-Precision & Production

Mekong Zone Import Export Co. Ltd

15 Lane 124, Nguyen Hoang Ton St., Tay Ho Dist., Ha Noi
Class: Handicraft Supplies-Whsle & Mfrs, Grinding-Precision & Production

An Phong Industrial Co. Ltd

22 Lane 35/92, Cat Linh St., Ba Dinh Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production

Khanh Linh Industrial Equipment Joint Stock Co.

15 Bich Cau St., Cat Linh Ward, Dong Da Dist., Ha Noi
Lưỡi cắt gạchLưỡi cắt đườngĐá mài kỹ thuậtĐá cắt mài thép Ráp đánh bóng gỗ
Class: Industrial Equipment & Supplies, Grinding-Precision & Production

Hai Duong Joint Stock Co.

101-G4 Hamlet 17, Thanh Xuan Nam Ward, Thanh Xuan Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production

East Sea Trading And Construction Production Joint Stock Co.

2 Lane 226, Dinh Cong St., Dinh Cong Ward, Hoang Mai Dist., Ha Noi
Class: Marble-Natural, Grinding-Precision & Production

Tien Vu Trading And Investment Construction Joint Stock Co.

33D Ho Me Tri St., Me Tri Ward, Tu Liem Dist., Ha Noi
Class: Grinding-Precision & Production