English 中文

Cty 557 TNHH

Lô 3-B2, Khu Dân Cư Sơn Thuỷ 1, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Ngành: Xây Dựng-Thầu Tổng Hợp