English 中文

bao cao giam sat moi truong ở An Giang

Có 4 doanh nghiệp tại An Giang. Để tìm thêm liên quan đến bao cao giam sat moi truong tại an giang sử dụng từ khóa bên dưới.

Cty Môi Trường Xanh Cổ Phần Công Nghệ-Vpđd

19 Yết Kiêu, P. Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang
Ngành: Môi Trường-Các Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường

Cty Văn Lang TNHH Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp & Tư Vấn Môi Trường-Cn

593A/30 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang
Ngành: Môi Trường-Các Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường

Cty Minh Đạt TNHH Môi Trường

26A7 Dự Định, Khóm Đông Thạnh 6, P. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang
Ngành: Môi Trường-Các Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường, Chất Thải Công Nghiệp-Thiết Bị Xử Lý, Chất Thải Công Nghiệp-Dịch Vụ Xử Lý

Ttâm Kỹ Thuật Tài Nguyên & Môi Trường

45/5 Trần Hưng Đạo, P. Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang
Ngành: Môi Trường-Các Tổ Chức Bảo Vệ Môi Trường

Cty Đại Nam TNHH Công Nghệ Nước Và Môi Trường

Lĩnh vực hoạt động bao gồm: tư vấn hồ sơ môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, tư vấn thiết kế và thi công công trình môi trường, cung cấp máy móc thiết bị môi trường,...
125/77/15K Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh