English 中文

Cty Thanh Bình TNHH Thương Mại Chế Biến Thủy Sản-Cn

127 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Ngành: Dây Curoa & Đai Truyền, Bao Bì-Máy & Dụng Cụ Sản Xuất, Thực Phẩm-Chế Biến & Đóng Gói