English 中文

Cty Hoàng Long TNHH

9 Khu 6, P. Đáp Cầu, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Tisu TNHH Giấy

Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Đường TS 13, X. Hoàn Sơn, H. Tiên Du, Bắc Ninh
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Toàn Lực Cổ Phần

Khu Công Nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Lô 8, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty An Hòa TNHH

Thôn Đình Bảng, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
Ngành: Giày-Sản Xuất & Bán Buôn

Cty Bình Minh TNHH Giấy

Tam Đảo, TT. Phú Lâm, H. Tiên Du, Bắc Ninh
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Cổ Phần Giấy Thuận Thành

TT. Hồ, H. Thuận Thành, Bắc Ninh
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Việt Pháp TNHH Giấy

X. Yên Phong, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm