English 中文

Cty Đức Minh TNHH

Khu Công Nghiệp Trà Đa, Lô A7, Tp. Plây Cu, Gia Lai
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm, Xây Dựng Dân Dụng