English 中文

Cty Rạng Đông Cổ Phần Giấy

Thôn Phước Tuy, X. Diên Phước, H. Diên Khánh, Khánh Hòa
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Trường Lâm TNHH

80 Trần Bình Trọng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Bình Tiên TNHH Sản Xuất Hàng Tiêu Dùng-Cn Nha Trang

145 Thống Nhất, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Giày-Sản Xuất & Bán Buôn, Dép-Sản Xuất & Bán Buôn

Cty Chân Việt TNHH Sản Xuất Thương Mại

104 Hoàng Văn Thụ, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Giày-Sản Xuất & Bán Buôn

Cty Trường Ân TNHH

51 Lý Thánh Tôn, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Giấy-Các Sản Phẩm

Cty Đông Á Cổ Phần

84 Hùng Vương, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Ngành: Bao Bì-Sản Xuất & Bán Buôn, Giấy-Các Sản Phẩm